Fall Protection Safety Training

EDUKACYJNE KURSY SZKOLENIOWE
ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO NA
WYSOKOŚCIACH W MIEJSCU PRACY.

Podsumowanie oraz często zadawane pytania

W celu uzyskania dalszych informacji, można skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: training.eu@msasafety.com

Osoba kompetentna do kontroli osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem PFPE

A man in MSA fall protection equipment participates in training on a roof

Niniejszy kurs ma na celu zapewnienie zgodnościz moralnymi oraz prawnymi obowiązkami pracodawcy w zakresie szczegółowej kontrolisprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy. Pomyślne ukończenie tego szkolenia będzie równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji osoby kompetentnej do przeprowadzania inspekcjisprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Ratownictwo wysokościowe

Safety managers gather around the MSA training vehicle

Kurs ten pozwala uzyskać umiejętności oraz pewność siebie w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczych na wieżach i masztach przemysłowych. Powszechnie wiadomo,że akcja ratunkowa musizostać przeprowadzona na czas. Niniejszy kurs prezentuje kilka opcji sprzętowych, w tym ratowniczy sprzętzjazdowy (RDD) oraztymczasowe systemy przenoszenia, w zależności od indywidualnych wymagań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Wspinanie się na maszty

Two industrial workers in MSA fall protection harnesses look up at the MSA training vehicle

Kurs ten pozwala uzyskać umiejętności oraz pewność siebie w zakresie wchodzenia po otwartych konstrukcjach stalowych w celu uzyskiwania dostępu do odsłoniętych stref w obrębie wież bądź masztów, a także wiedzę i umiejętnościzwiązane z bezpiecznym prowadzeniem prac poza podestami roboczymi. Kurs może zostać zrealizowany na miejscu u klienta pod warunkiem zapewnienia minimalnego zaplecza szkoleniowego z zakresu teorii i praktyki (z uwzględnieniem zagrożeń związanych z częstotliwościami radiowymi — RF) lub w lokalizacji należącej do partnera szkoleniowego firmy MSA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Ratownictwo zaawansowane

Two industrial workers open a confined space during a rescue training class

Kurs ten pozwala uzyskać umiejętności oraz pewność siebie zzakresu przeprowadzania akcji ratowniczych na wysokości. Pomyślne ukończenie kursu zapewni wiedzę zzakresu rozwiązań sytuacyjnych, na przykład w razie upadku pracownika, który w wyniku powyższego zawisł lub nie jest w stanie sam opuścić strefy ograniczonego dostępu, a także zapewnizgodność zzasadami moralnymi oraz przepisami prawa. Dodatkowo, poza podstawowymizasadami podnoszenia i pionowego opuszczania, szkolenie obejmuje również korzystanie zlin w celu ograniczania kontaktu ofiary z konstrukcją, korzystanie z noszy, w tym umieszczanie na nich poszkodowanego, i w razie potrzeby sprowadzanie na ziemię

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

Świadomość zabezpieczenia przed upadkiem

The MSA fall protection training vehicle is parked outside of an industrial site

Kurs niezbędny dla osób, które pracują w obrębie stref grożących upadkiem z wysokości lub muszą uzyskiwać do takich stref dostęp. Kurs ten jest odpowiedni dla wszystkich branż,zapewniając połączenie teoriiz praktyką; elementy praktyczne są dostosowane do środowiska pracy oraz codziennych aktywnościzawodowych. Kurs może zostać zrealizowany na miejscu u klienta pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zaplecza szkoleniowego lub w lokalizacji należącej do partnera szkoleniowego firmy MSA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »