x
NEWS ALERT
MSA Unveils M1 SCBA at French Firefighters Congress  Read more

At MSA,
We know what's at stake.

Помагаме за безопасността на хора и места.

button here
От платформата до рафинерията, разчитайте на MSA за своята безопасност.
ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Целта е нула инциденти – преди лопатата да удари земята.
СТРОИТЕЛСТВО
Решения за комунални услуги – от пречиствателни станции до телекомуникационни кули.
БИТОВИ УСЛУГИ