x
NEWS ALERT
MSA Unveils M1 SCBA at French Firefighters Congress  Read more

At MSA,
We know what's at stake.

Pomáhať udržať ľudí a miesta v bezpečí.

button here
môžete spoľahnúť, že sa spoločnosť MSA postará o vašu bezpečnosť, od plošiny až po rafinériu.
Ropa a plyn
snaha o nulové incidenty – ešte predtým ako lopata dopadne na zem.
Konštrukcia
Riešenia inžinierskych sietí – od čističky odpadových vôd až po telekomunikačnú vežu.
Technické služby