x
NEWS ALERT
MSA to introduce new innovations at A+A 2019 Learn more »
MSA M1 SCBA now available Learn more »

At MSA,
We know what's at stake.

Помагаме за безопасността на хора и места.

button here
Когато влизате, ние влизаме с вас
ПРОТИВОПОЖАРНА ДЕЙНОСТ
От платформата до рафинерията, разчитайте на MSA за своята безопасност.
ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Целта е нула инциденти – преди лопатата да удари земята.
СТРОИТЕЛСТВО
Решения за комунални услуги – от пречиствателни станции до телекомуникационни кули.
БИТОВИ УСЛУГИ