At MSA,
We know what's at stake.

Helping to keep people & places safe

button here
keď sa do toho pustíte, budeme s vami.
Požiarna služba
môžete spoľahnúť, že sa spoločnosť MSA postará o vašu bezpečnosť, od plošiny až po rafinériu.
Ropa a plyn
snaha o nulové incidenty – ešte predtým ako lopata dopadne na zem.
Konštrukcia
Riešenia inžinierskych sietí – od čističky odpadových vôd až po telekomunikačnú vežu.
Technické služby