Instruire privind protecția pentru lucrul la înălțime

Cusururi educaționale de instruire care măresc gradul de siguranță la locul de muncă.

Cât de în siguranță sunt angajații dumneavoastră atunci când lucrează la înălțime?

Dispun angajații dumneavoastră de suficiente cunoștințe pentru a identifica riscurile atunci când lucrează la înălțime?

Sunt aceștia capabili să aleagă un echipament adecvat și să îl utilizeze în mod corespunzător pentru a reduce riscul?

Știu cum să procedeze în caz de accidente sau cazuri de urgență?

Cursurile de instruire MSA cu privire la protecția pentru lucrul la înălțime vor mări gradul de siguranță a persoanelor care lucrează la înălțime, vor ajuta la identificarea riscurilor implicate și vor oferi deprinderi cu privire la selectarea și utilizarea corespunzătoare a echipamentului personal de protecție pentru lucrul la înălțime (EPP pentru lucrul la înălțime). Acestea sunt obținute prin intermediul instruirii, consolidării încrederii și conștientizării generațiilor a riscurilor implicate în lucrul la înălțime.

Cursurile sunt susținute de instructori cu experiență, care provin din numeroase domenii industriale, construcții și servicii tehnice și care au o experiență vastă în siguranța pentru lucrul la înălțime, precum și abilitatea de a transmite această experiență într-un mod informativ, flexibil și interesant. Toate cursurile sunt o combinație între teorie și practică, modulul practic bazându-se pe scenarii existente la locul de muncă. Prin intermediul acestuia se asigură că respectivele cunoștințe învățate sunt complet puse în practică la locul de muncă al persoanelor instruite. Instruirea poate fi susținută în locația clientului, unde sunt disponibile echipamentele adecvate sau într-unul dintre centrele de instruire MSA.

Pentru o listă completă de cursuri disponibile, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos. Sau contactați training.eu@msasafety.com pentru informații suplimentare

Fall protection training for working at heights