Školenie v oblasti ochrany pred pádom pri práci vo výškach

Vzdelávacie školiace kurzy pre vyššiu bezpečnosť pri prácach vo výškach.

Aká je bezpečnosť vašich zamestnancov pri práci vo výškach?

Majú vaši zamestnanci dostatočné znalosti na identifikáciu rizík pri práci vo výškach?

Dokážu si vybrať vhodné prostriedky a správne ich používať na zmiernenie rizika?

Vedia, čo majú robiť v prípade nehôd a núdzových situácií?

Školenie spoločnosti MSA v oblasti ochrany pred pádom poskytne vyššiu bezpečnosť osobám pracujúcim vo výškach, pomôže pri identifikovaní súvisiacich rizík a poskytne informácie o výbere a správnom používaní osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky (PFPE). Dosahuje sa to formou vzdelávania, budovania dôvery a vytvárania povedomia o rizikách súvisiacich s prácou vo výškach.

Kurzy vedú skúsení inštruktori pochádzajúcich z rôznych prostredí vrátane priemyslu, stavebníctva a poskytovania služieb. Všetci majú rozsiahle skúsenosti s bezpečnou prácou vo výškach a dokážu tieto skúsenosti odovzdať informatívnym, flexibilným a pútavým spôsobom. Všetky kurzy sú kombináciou teórie a praxe, pričom praktická časť sa sústreďuje na prípady bežne sa vyskytujúce na pracovisku. Tým sa zaručí, že absolventi školení získané zručnosti na svojich pracoviskách využijú naplno. Školenie je možné poskytnúť aj u zákazníka, ak sú k dispozícii vhodné prostriedky, alebo v niektorom zo školiacich zariadení spoločnosti MSA.

Úplný zoznam dostupných kurzov nájdete nižšie. Ďalšie informácie získate aj na adrese training.eu@msasafety.com

Fall protection training for working at heights