FGFD Water and Wastewater

Produkty gwarantujące niezawodność na każdym etapie uzdatniania ścieków

Zagrożenie wybuchem dotyczy nawet branży wodno-ściekowej. Jednak dzięki technologii wykrywania gazów i płomieni (FGFD) możemy należycie zatroszczyć się o Twoje bezpieczeństwo.

button here

Lider bezpieczeństwa branży wodno-ściekowej w zakresie FGFD

Pracownicy narażeni są na zróżnicowane zagrożenia związane z pracą w zakładach uzdatniania wody, przy systemach kanalizacyjnych, a także skomplikowanych rurociągach oraz zbiornikach magazynowych. Gazy wybuchowe, lotne substancje chemiczne oraz niebezpieczne środki dezynfekcyjne, to zaledwie wierzchołek góry potencjalnych zagrożeń. Dzięki szerokiej gamie detektorów gazu oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów, możemy należycie zadbać o Twoje bezpieczeństwo.

W związku z rosną troską o czyste powietrze, wiele zakładów uzdatniania wody zaczyna stosować systemy płuczkowe, które mają pomóc zapanować nad emisją zapachów.

Zalewane strefy uzdatniania wody w oczyszczalniach ścieków są idealnym miejscem do zainstalowania systemów pobierania próbek, stworzonych z myślą o zapewnianiu optymalnej wydajności w środowiskach cechujących się wysoką wilgotnością. Oferujemy rozwiązania spełniające wymogi norm NFPA 820.

Treść właściwa: Podczas wchodzenia do lub czyszczenia zbiorników ściekowych pracownicy narażeni są na kontakt z łatwopalnymi lub toksycznymi gazami, takimi jak metan i siarkowodór (H2S), ale także na niedobory tlenu, których przyczyną są rurociągi wraz z pozostałymi elementami instalacji.

Detektor gazu ULTIMA® X5000

Czujniki gazu MSA XCell® z technologią TruCal® pozwalają wydłużyć cykle kalibracji nawet do 24 miesięcy (z uwzględnieniem lokalnej kalibracji). Zaawansowany, wielojęzyczny wyświetlacz OLED na głowicy pomiarowej jest czytelny, a jego wyjątkowy interfejs dotykowy umożliwia łatwą nawigację.

Więcej informacji

Znajdź produkty FGFD branży wodno-ściekowej

Wiodące produkty FGFD branży wodno-ściekowej

VIEW ALL PRODUCTS

Pomocne informacje i zasoby

Tlen, siarkowodór, tlenek węgla czy gazy palne — dbamy o Twoje bezpieczeństwo na każdym polu.

Systemy firmy MSA dostosowane do potrzeb naszych klientów oraz rozwiązania z zakresu monitorowania studni czerpalnych.

Treść właściwa »

Be a part of the conversation