FGFD HVAC

Rozwiązania z zakresu detekcji dla zastosowań HVAC

Od małych zakładów po ogromne fabryki, chronimy przedsiębiorstwa handlowe i ich pracowników na całym świecie.

button here

Lider bezpieczeństwa z zakresu komercyjnych Stacjonarne systemy detekcji gazu i płomienia.


Branżę HVAC charakteryzuje przede wszystkim szeroki wachlarz potrzeb związanych z systemami do detekcji gazu - od kotłowni przez laboratoria inżynieryjne i badawcze, obiekty logistyczne po wiele innych budynków i obiektów przemysłowych. Dlatego, aby personel mógł bezpiecznie pracować w takich środowiskach niezbędne jest zapewnienie możliwości monitorowania gazów toksycznych, wzbogacenia tlenu i jego niedoborów, a także gazów palnych.

Najlepsza ochrona serca Twojego budynku.

Pomieszczenia techniczne są sercem węzłów ciepłowniczych, wentylacji oraz systemów klimatyzacji. Należą do nich m.in. główne zakłady użyteczności publicznej, kotłownie i pomieszczenia chłodnicze, pomieszczenia techniczne i rozdzielnie elektryczne, a także miejsca składowania paliw. W przypadku urządzeń znajdujących się w takich lokalizacjach może dojść do wycieków szkodliwych gazów toksycznych lub palnych, w tym również do kosztownych i szkodliwych dla środowiska wycieków gazowych czynników chłodniczych.

Chillgard 5000 detektor wycieku czynnika chłodniczego

Chillgard 5000 detektor wycieku czynnika chłodniczego pozwala na wczesne wykrywanie wycieku kosztownego czynnika w pomieszczeniach maszynowni. System próbkujący wykorzystuje technologię fotoakustycznej podczerwieni zapewniającą wykrywanie stężeń tak niskich jak 1 ppm. Ulepszona obsługa dzięki wyświetlaczowi dotykowemu oraz funkcji przewidywania wymaganych czynności serwisowych.

Więcej informacji

Zapobiega nadmiernym wzrostom temperatury oraz zapewnia bezpieczeństwo całemu obiektowi.

Chłodzenie w centrach przetwarzania danych ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wzrostom temperatury w obrębie urządzeń elektrycznych. Skuteczne wykrywanie wycieków może zapewnić nie tylko wydajne chłodzenie poprzez zminimalizowanie nieszczelności, ale także ochronić cenny sprzęt i dane.

Chillgard 5000 detektor wycieku czynnika chłodniczego

Chillgard 5000 detektor wycieku czynnika chłodniczego pozwala na wczesne wykrywanie wycieku kosztownego czynnika w pomieszczeniach maszynowni. System próbkujący wykorzystuje technologię fotoakustycznej podczerwieni zapewniającą wykrywanie stężeń tak niskich jak 1 ppm. Ulepszona obsługa dzięki wyświetlaczowi dotykowemu oraz funkcji przewidywania wymaganych czynności serwisowych.

Więcej informacji

Twoją pierwszą linią obrony jest kontrola i wentylacja gazów niebezpiecznych.

W przypadku lokalizacji zamkniętych takich, jak garaże parkingowe istnieje niebezpieczeństwo szybkiego gromadzenia się tlenku węgla (CO) oraz dwutlenku azotu (NO2) w stężeniach zagrażających życiu. Niestety najczęściej dzieje się to zanim osoby narażone zorientują się, że cokolwiek im zagraża. Problemem jednak nie są niebezpieczne stężenia tych gazów, lecz kontrola i wentylacja, gdy dojdzie do ich nagromadzenia.

Głowica pomiarowa PrimaX® I

Zamknięta w antystatycznej, wzmocnionej, nylonowej obudowie głowica wykrywa gazy toksyczne i tlen. Ma również duży, czytelny wyświetlacz LCD. Zintegrowana płyta montażowa ułatwia instalację, a wbudowana klawiatura umożliwia szybką i prostą kalibrację. Jednostka ta wykorzystuje wyjście sygnału 4-20 mA do transmisji danych i może być również skonfigurowana na komunikację cyfrową HART. Dzięki łatwo wymienialnym czujnikom wtykowym, głowica pomiarowa PrimaX I jest odpowiednia do laboratoriów, zakładów chemicznych, elektrowni i wielu innych zastosowań przemysłowych.

Więcej informacji

DODATKOWE PRODUKTY

Magazyny chłodnicze nie są niestety wolne od zagrożeń związanych z wybuchami.

W przypadku dużych magazynów chłodniczych, w postaci czynnika chłodniczego bardzo często wykorzystuje się amoniak (NH3). Istnieje możliwość zastosowania systemów wykrywania wycieków, które pomogą zmniejszyć ryzyko skażenia i wybuchu zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo.

Chillgard® 5000 Ammonia Monitor

Chillgard 5000 detektor wycieku amoniaku, umożliwia precyzyjne wykrywanie amoniaku nawet w stężeniach tak niskich jak 10 ppm pozwalając na wczesne ostrzeganie i zwiększenie bezpieczeństwa zgodnie ze standardami ASII/IAR oraz EN 378. Wykorzystuje technologię fotoakustycznej podczerwieni zapewniającą lepszą precyzję niż tradycyjne czujniki elektrochemiczne pozwalając również na obniżenie kosztów posiadania.

Więcej informacji

Zadbaj o bezpieczeństwo tych, za których jesteś odpowiedzialny.

Budynki, w których stosowane są systemy zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF) wyposażane są w długie rurociągi, które w przypadku niewłaściwego monitorowania mogą stać się przyczyną wycieków czynnika chłodniczego do pomieszczeń, w których znajdują się ludzie.

Chillgard® VRF Refrigerant Leak Detector

The Chillgard VRF Refrigerant Leak Detector is the first industry detector for Variable Refrigerant Flow Systems (VRF) with integrated BACnet capability. Therefore, it can be directly connected with any Building Management Systems (BMS). MSA applies its proven Photoacoustic infrared sensing technology that provides a stable zero baseline, minimizes cross-sensitivities and offers low cost of ownership through minimum maintenance required.

Więcej informacji

Wiodące produkty z zakresu detekcji gazu i płomienia dla instalacji HVAC

Znajdź produkty z zakresu detekcji gazu i płomienia dla instalacji HVAC

JESTEŚ GOTOWY DOŚWIADCZYĆ PRZYSZŁOŚCI WYKRYWANIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO?

Pomocne informacje i zasoby

Technologia wykrywania z wykorzystaniem fotoakustycznej absorpcji podczerwieni do wykrywania gazów czynników chłodniczych

Innowacje

White Paper: Photoacoustic Infrared Technology for Detection of Refrigerant Gases

Dowiedz się więcej »

Be a part of the conversation