Technologia kalibracji detektorów gazu MSA TruCal

Nie ignoruj kosztów ukrytych detekcji gazu. Detekcja gazu jest często postrzegana jako niezbędny wydatek. Nie wolno jednak zapominać o długoterminowych kosztach operacyjnych, takich jak praca oraz gaz kalibracyjny.

Przełomowy system TruCal firmy MSA to opatentowana technologa przedłużonej kalibracji, która koryguje dryft czujników oraz wydłuża okresy kalibracji czujników XCell siarkowodoru (H2S) oraz tlenku węgla (CO) przy użyciu algorytmów adaptacyjnej kompensacji zmian środowiska (AEC).

Poproś o konsultację na temat kosztów TruCal, aby dowiedzieć się, ile możesz zaoszczędzić.

Sensor Diffusion

Nadzór dyfuzji–aktywna technologia

TruCal nie tylko kompensuje zmiany środowiskowe, ale także przy pomocy technologii kontroli dyfuzji informuje o tym, czy wlot czujnika jest zablokowany. Kontrola dyfuzji korzysta z opatentowanego mechanizmu akustycznego oraz algorytmów mierzących dźwięk w wejściu czujnika. Kiedy materiał, np. lód, blokuje wejście, zostaje wykryta różnica dźwięku i detektor wyśle sygnał usterki. Gdy przeszkoda zostanie usunięta, kontrola dyfuzji wykrywa ten fakt, a urządzenie powraca do pracy.

Osiągniesz większy spokój dzięki temu, że technologia samokontroli TruCal poinformuje Cię, czy gaz dociera do czujnika. Nigdy więcej niespodzianek, kiedy idziesz skalibrować czujnik, a okazuje się, że był on zablokowany przez nieznany okres czasu. TruCal dokonuje samokontroli co sześć godzin!

Technologia TruCal pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, wykonując najcięższą pracę

Wydłużone okresy kalibracji

Do 18 miesięcy

Sprawdzona wydajność

Użytkownik wie, że czujnik działa pomiędzy kalibracjami

Automatyczne kontrole

Wyznaczone okresy kalibracji to przeszłość

Proaktywne testy

4x na dzień

Aktywna korekta

  • Dopasowuje odczyty czujnika ze względu na występujące czynniki otoczenia
  • Kompensuje wydajność czujnika ze względu na starzenie się

Automatyczne powiadomienia

  • Kiedy wymagana jest kalibracja
  • Okres żywotności czujnika zbliża się do końca

Znajduje się wyłącznie w monitorach gazowych ULTIMA X5000 oraz General Monitors S5000

ULTIMA X5000 gas monitor
XCell gas sensor logo
General Monitors S5000 gas monitor

POPROŚ O KONSULTACJĘ